در ePLAN گزارش گیری های بسیاری وجود دارد که هرکدام می تواند اطلاعات جامع و دقیقی نسبت به پروژه در اختیار کارشناسان قرار دهد. فرایند گزارش گیری یا Report به جمع آوری اطلاعات گوناگون از پروژه اطلاق می شود. در ePLAN گزارش های زیر موجود می باشند:

Device tag list

Bill of material report

Terminal connection diagram

Revision Report

Title page

PLC overview

Project Overview

Structure Identifier overview

البته گزارش های دیگری نیز در این نرم افزار وجود دارد که هر شرکت می تواند بنا به نیاز از آنها استفاده کنند. همچنین امکان مستند سازی و ارسال گزارش به فایل های Excel نیز وجود دارد.