در تابلو برق بسیاری تجهیزات وجود دارد که سمبل خاصی در نرم افزار برای آنها وجود ندارد. معمولا تجهیزات پیچیده مانند درایو، Inverter ، رله های حفاظتی خاص و... در تابلو استفاده می شوند که کشیدن هر کدام از آنها وقتگیر بوده و مشکل می باشد. در ePLAN ویژگی به نام Macro وجود دارد که با استفاده از این ویژگی می توان تجهیزات پیچیده را یک بار طراحی نمود و در قالب فایل ذخیره کرد و در هر نقشه از آن استفاده نمود. ماکرو ها البته انواع مختلفی دارند که هر کدام در جای مناسب استفاده می شوند و کاربرد خاص خود را دارند. Symbol macro و Window macro دو نوع از ماکروها هستند. امکان Back up گیری از ماکرو ها نیز وجود دارد که با این کار می توان یک پشتیبان از ماکروها تهیه نمود.

با شرکت در دوره آموزشی ePLAN بیش از 1000 ماکروی شرکت های مختلف به طور رایگان در اختیار هنرجو قرار می گیرد.

شکل زیر یک ماکروی درایو شرکت Omron را نشان می دهد: