نرم افزار ePLAN امکان طراحی دو بعدی (Graphic) را نیز دارا می باشد. با استفاده از ابزارهای گرافیکی می توان شکل های دو بعدی همچون کنتاکتور ، فیوز، PLC و... را در نرم افزار طراحی نمود. از این شکل ها می توان در طراحی نقشه جانمایی (Panel Layout) و یا ایجاد Graphical macro و یا طراحی پلان سیستم استفاده نمود. هر نقشه کش برق باید توانایی طراحی گرافیکی را نیز داشته باشد که این نرم افزار این امکان را در اختیار فرد طراح قرار می دهد. همچنین می توان فایل های DWG را از نرم افزار اتوکد وارد ePLAN نمود و از آنها در طراحی استفاده کرد.

شکل زیر دو تجهیز تابلو برق را نشان می دهد که با استفاده از ابزارهای گرافیکی ePLAN ساخته شده است.