در کاربردهای عملی و شرکت های تابلو سازی عملیات سیم کشی یا Wiring بر اساس ترتیب سیم ها و همچنین شماره سیم ها انجام می شود. در این روش و با توجه به اتصال سیم ها بر اساس ترتیب آنها و همچنین نزدیک ترین فاصله بین تجهیزات و ادوات موجود در تابلو برق می توان مناسب ترین مسیر را برای اتصال سیم ها انتخاب نمود و باعث صرفه جویی در مصرف سیم و هزینه تمام شده و همچنین سرعت بالای سیم کشی شد. نرم افزار ePLAN با استفاده از ابزار Connection List خود امکان ارائه یک خروجی از سیم ها بر اساس ترتیب اتصال هر سیم و همچنین ورودی و خروجی هر اتصال را برای طراحان برق فراهم نموده است. با این روش متصدی سیم کشی به راحتی و در سریع ترین زمان می تواند عملیات سیم کشی تابلو برق را انجام دهد. این روش علاوه بر بالا بردن سرعت و کاهش هزینه سیم های مصرفی امکان عیب یابی و اشکال زدایی سیستم را بسیار آسان می نماید.